Internetowe Archiwum KPN - strona glowna
najwazniejsze dokumenty kpn z l. 1979-1993
teksty polityczne Leszka Moczulskiego z l. 1973-2004
inne dokumenty
Historia KPN
procesy polityczne kierownictwa kpn
encyklopedia kpn
czytelnia prasy kpn
wspomnienia dzialaczy kpn
najwazniejsze publikacje nt. kpn
historia marszow szlakiem I Kompanii Kadrowej w l. 1981-1990
forum bylych dzialaczy kpn
kontakt z administratorem

Internetowaq Czytelnia Bibuły

Obszar drugi

"Niepodległość" - pismo KPN w Krakowie (1982-1988)

"Niepodległość" - 1982
"Niepodległość" - 1983-1984
"Niepodległość" - 1985-1988

 1. "Niepodległość" nr 1 (8 marca 1982)
  • Rosną szeregi opozycji (s. 1)
  • Nie ilość a jakość, towarzysze! (s. 1)
  • Strajk w HiL (s. 1)
  • Dzierżyński w opałach (s. 1)
  • Katowice (s. 1)
  • W Krakowie (s. 2)
  • Sekcja pomocy społecznej (s. 2)
  • Poezja Okupowanej Nocy (s. 2)
 2. "Niepodległość" nr 2 (15 marca 1982):
  • Wiersz (s. 1)
  • Sekcja kolportażu w akcji (s. 1)
  • Oni też walczą (s. 1)
  • Głodówka internowanych w Ostrowie Wielkopolskim (s. 1)
  • Manifestacja po mszy św. 13 III 1982 (s. 2)
  • Lista kolaborantów (s. 2)
  • Młodzi w KPN (s. 2)
  • Na wesoło (s. 2)
 3. "Niepodległość" nr 3 (22 marca 1982):
  • Oświadczenie CKAB (s. 1)
  • Nowa pozycja Wydawnictwa Polskiego (s. 1)
  • Wyrok na Krzysztofa Bzdyla (s. 1)
  • 19 marca na Wawelu (s. 1)
  • Nowe grupy opozycyjne (s. 1)
  • Sekcja kolportażu w akcji (s. 2)
  • O WRONie inaczej (s. 2)
  • O kolaborantach na wesoło (s. 2)
 4. "Niepodległość" nr 4 (12 kwietnia 1982):
  • Fragment kazania wygłoszonego we Wrocławiu 13 I 1982 (s. 1-2)
  • 188 rocznica przysięgi Tadeusza Kościuszki (s. 2)
  • Zza więziennych krat (s. 2)
 5. "Niepodległość" nr 1-4 (wybór)
 6. "Niepodległość" nr 5 (14 kwietnia 1982):
  • Oświadczenie TTKAB (s. 1)
  • Kwiaty na Grobie Nieznanego Żołnierza (s. 2)
  • W defensywie czy w ataku - o poligrafii (s.2)
  • Nieczytelny fragment (s. 2)
 7. "Niepodległość" nr 6 (26 kwietnia 1982):
  • Ucieczka z obozu (s. 1)
  • List Żołnierskiego Komitetu Pomocy dla Rodzin Więzionych za przekonania (s. 1)
  • Zwolnienia z obozów (s. 2)
  • Koncert (s. 2)
  • Z procesu Leszka Moczulskiego (s. 2)
 8. "Niepodległość" nr 7 (3 maja 1982):
  • 191 la temu (s. 1)
  • Członkowie PZPR "samookreślają się" (s. 1)
  • Telewizja ma głos: Hau, hau... (s. 1)
  • Opozycja na Śląsku (s. 2)
  • Do wiadomości sędziów PRL (s. 2)
  • Wiec w Nowej Hucie (s. 2)
  • "W Głównym Rynku w Krakowie" (s. 2)
  • Myśl antyczna (s. 2)
 9. "Niepodległość" nr 9 (17 maja 1982):
  • Analiza sytuacji politycznej i prognoza na najbliższe miesiące - 30 IV 1982 (s. 1)
  • Propozycja porozumienia społecznego na Rynku Głównym w Krakowie (s. 2)
  • Opanuj skłonność do płaczu (s. 2)
 10. "Niepodległość" nr 10 (24 maja 1982):
  • Stare i nowe (s. 1)
  • KPP a przewrót majowy (s. 1)
  • Komunikat o przekształceniu TTKAB w KAB Obszaru II (s. 1)
  • Od 13 Grudnia zginęli (s. 2)
  • Apel (s. 2)
  • C.d. konterfektu dziennikarzy krakowskich (s. 2)
 11. "Niepodległość" nr 10-bis (11 lipca 1982):
  • 13 czerwca w Krakowie (s. 1)
  • Czarny marsz krakowskich hutników (s. 1)
  • Wiadomości bieżące (s. 2)
 12. "Niepodległość" nr 11 (19 lipca 1982):
  • Kazimierz Wierzyński, Strofa o wolności (s. 1)
  • Posłanie Szefa SIP oraz z-pcy Kierownika Obszaru ds. organizacyjnych (s. 1)
  • Tekst nt. prowokacji (s. 1-2)
  • Na wesoło (s. 2)
  • Wiadomości bieżące (s. 2)
 13. "Niepodległość" nr 12 (10 sierpnia 1982):
  • Piosenka internowanych konfederatów (s. 1)
  • L. Pawełczak, Cztery strategie (s. 1-2)
  • Z odezwy RKW "S" Małopolska w sprawie obchodów rocznicy Sierpnia 1980 (s. 2)
 14. "Niepodległość" nr 13 (6 września 1982):
  • Odezwa CKAB KPN (s. 1-2)
  • 31 sierpnia w Nowej Hucie (s. 2-3)
  • Oświadczenie kierownictwa KPN w sprawie najnowszych kłamstw propagandy PRL (s. 3)
  • Śledztwo trwa (s. 4)
  • Informacje bieżące (s. 4)
 15. "Niepodległość" nr 14 (17 września 1982):
  • Kard. F. Macharski, Matko Boża! Twój zawsze wierny lud krakowski wita Cię na Wawelu! (s. 1)
  • Służbę ojczyźnie i obronę wiary myśmy na Jasnej Górze ślubowali (s. 2)
  • Oświadczenie CKAB w rocznice napaści ZSRR na Polskę (s. 3)
  • 1. rocznica śmierci Stanisława Tora (s. 3)
  • Informacje bieżące (s. 3)
  • Z kazania ks. Biskupa Ignacego Tokarczuka (s. 4)
  • Proces naszych przywódców (s. 4)
  • Z ostatniej chwili. Huta odpowiada kłamcy Trzybińskiemu! (s. 4)
 16. "Niepodległość" nr 15 (7 października 1982):
  • Czy Jaruzelski odważy się na delegalizację "Solidarności"? (s. 1)
  • Marionetkowy Samorząd (s. 2)
  • 59 dni głodówki (s. 2)
  • 43 rocznica napaści Sowietów na Polskę (s. 3)
  • Kopia Jasnogórskiego Obrazu na Wawelu i w Mogile (s. 3)
  • 30 września w Krakowie ( s.3)
  • 30 września w Nowej Hucie (s. 4)
  • Sprawiedliwy sąd (s. 4)
  • Pogrzeb Adama Grudzińskiego (s. 4)
 17. "Niepodległość" nr 16 (19 października 1982)
  • Nowa Huta 13, 14, 15, 16 października 1982 (s. 1-3)
  • Akcja Sekcji Kolportażu KAB Obszaru II (s. 3-4)
  • Ostatnie słowo Moczulskiego przed sądem PRL (s. 4)
  • Pogrzeb Bogdana Włosika (s. 4)
  • Informacje bieżące (s. 4)
 18. "Niepodległość" nr 18 (5 grudnia 1982):
  • Janek Wiśniewski padł (s. 1-2)
  • Wiktor Kruszyński [Ryszard Bocian], Jestem za, ale... (s. 3)
  • Artykuł dot. Jałty (s. 3-4)