Internetowe Archiwum KPN - strona glowna
najwazniejsze dokumenty kpn z l. 1979-1993
teksty polityczne Leszka Moczulskiego z l. 1973-2004
inne dokumenty
Historia KPN
procesy polityczne kierownictwa kpn
encyklopedia kpn
czytelnia prasy kpn
wspomnienia dzialaczy kpn
najwazniejsze publikacje nt. kpn
historia marszow szlakiem I Kompanii Kadrowej w l. 1981-1990
forum bylych dzialaczy kpn
kontakt z administratorem

Internetowaq Czytelnia Bibuły

Obszar drugi

Opinia Krakowska

1978, 1979, 1980-1981, 1982, 1987, 1988, 1989, 1990

 

 1. "Opinia Krakowska" nr 1 (kwiecień 1978):

  • Od Redakcji (s. 1-2)

  • Punkty Konsultacyjno-Informacyjne ROPCiO (s. 2)

  • Skład kolegium redakcyjnego i adres redakcji (s. 2)

  • Warto wiedzieć (s. 3)

  • Panorama Racławicka [Krzysztof Gąsiorowski] (s. 4-5)

  • Chłopi nie chcą przyjmować emerytur [Krzysztof Oracz] (s. 6-9)

  • Swoista etyka i obyczaje żołnierzy zawodowych LWP [Krzysztof Halicki] (s. 9-11)

  • Spotkanie ministra K. Kąkola z pracownikami i studentami UJ (s. 11-18)

  • O odnowienie Kopca na Sowińcu [Krzysztof Gąsiorowski, Stanisław Janik-Palczewski] (s. 19-22)

  • Kto odpowiada za obecny kryzys społeczno-gospodarczy [Romana Kahl-Stachniewicz] (s. 22-24)

  • Rada Państwa odpowiada na oświadczenie Ruchu Obrony (s. 24-25)

  • Nowe pismo niezależne ruchu studenckiego ["Sygnały] (s. 25-27)

  • Udział w czynach społecznych - podstawa do otrzymania świadczeń [Krzysztof Gąsiorowski] (s. 27-28)

   

 2. "Opinia Krakowska" nr 2-3 (maj-czerwiec 1978):

  • Kryzys systemu (s. 1-2)

  • Skład kolegium redakcyjnego oraz adres redakcji (s. 2)

  • Karol Marks o instytucji cenzury (s. 2-3)

  • Rozważania nad źródłami kryzysu [Krzysztof Gąsiorowski] (s. 3-6)

  • Zmierzch patriotyzmu [Bernard Koleśnik] (s. 6-11)

  • Gorzkie zwycięstwo [Krzysztof Halicki] (s. 11-12)

  • Rocznica śmierci - rocznica nieustępliwości [Stanisław Janik](s. 12-13)

  • Oświadczenie KSS "KOR" w sprawie śmierci Stanisława Pyjasa (s. 13-15)

  • Poziom stopy życiowej robotnika grupy przemysłowej w PRL i RFN [Romana Kahl-Stachniewicz] (s. 15-16)

  • XII Plenum KC PZPR o umacnianiu roli nauki w rozwoju kraju [Krzysztof Gąsiorowski] (s. 17-19)

  • "A chłopa furt w dupe bijem" [Michał Oracz] (s. 19-20)

  • XX Zjazd ZLP [fragmenty przemówienia Andrzeja Brauna] (s. 20-24)

  • O futbolu, wódce i tym, jak kapitaliści rozpijają Polskę [Antykapitalistyczny konsument - nazwisko i adres znane redakcji i władzom](s. 24-27)

  • Ze szkolenia aktywu partyjnego (s. 27-28)

  • Sytuacja Ruchu "Światło i Życie" (s. 28-32)

  • Anonimy i falsyfikaty w walce z Ruchem "Światło i Życie" (s. 32-33)

  • Polak w kosmosie (s. 33-35)

  • Czerwcowe rocznice (s. 35-36)

  • Pałac zamiast bloków mieszkalnych (s. 36-37)

   

 3. "Opinia Krakowska" nr 4-5 (lipiec-sierpień 1978)

  • My i Rzeczpospolita [Krzysztof Gąsiorowski] (s. 1-5)

  • Apel lipcowy rycerzy pałki i petardy [Krzysztof Halicki] (s. 5-6)

  • Bohaterom Powstania Warszawskiego [Apolinary Wilk] (s. 7)

  • W rocznicę Powstania (s. 8-10)

  • Propaganda PKWN o Powstaniu Warszawskim (s. 11-14)

  • Strachy - cuda i represje [Krzysztof Gąsiorowski] (s. 14-17)

  • "Droga" - nowe pismo Ruchu Obrony (s. 17)

  • Nie jesteś Polska [Romana Kahl-Stachniewicz] (s. 18)

  • Bogu i Ojczyźnie [Fragment sprawozdania żołnierzy walk niepodległościowych adresowanego do Prymasa Wyszyńskiego] (s. 18-22)

   • [List do Prymasa] (s. 19)

   • Kronika Żołnierskiej Służby [Mieczysław Boruta-Spiechowicz](s. 19-22)

  • Bez słowności życie jest nie do zniesienia (s. 22-23)

  • Rocznica - Czechosłowacja - Jan Palach [Stanisław Janik] (s. 23-25)

  • Samorządność - ale jaka? (s. 25-27)

  • Apel Ruchu Obrony - Zespół Inicjatyw Obywatelskich w Krakowie do byłych Lotników Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie (s. 27-28)

   

 4. "Opinia Krakowska" - wydanie specjalne (1 września 1978)

   

 5. "Opinia Krakowska nr 6 (wrzesień 1978):

  • Czy mamy w Polsce socjalizm? [Krzysztof Gąsiorowski] (s. 1-2)

  • Komu się w Polsce nisko kłaniają? [Romana Kahl-Stachniewicz] (s. 3-4)

  • O przyjaźni [Stanisław Tor] (s. 4)

  • Aleksander Bregman, "Najlepszy sojusznik Hitlera", Londyn 1958 [Krzysztof Gąsiorowski] (s. 4-9)

  • Apel poległych (s. 9-10)

  • Votum Lotników (s. 10)

  • Zapamiętajmy [fragment wiersza Juliusza Słowackiego] (s.10)

  • Czarno na białym. Rola i zadania kierowników bibliotek dziecięcych w jednolitym systemie wychowania (s. 11-12)

  • Dokumenty. 

   • List Księdza Prymasa do Kierownika Urzędu ds. Wyznań (s. 13-16)

   • Komunikat Tymczasowego Komitetu Samoobrony Chłopskiej Ziemi Lubelskiej (s. 17)

   • Rezolucja chłopów Ziemi Grójeckiej (s. 17-18)

   • Apel komitetu Wolnych Związków Zawodowych w Katowicach (s. 18-19)

   • List Zespołu Inicjatyw Obywatelskich w Krakowie do byłych lotników Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie (s. 19-20)

   • Komunikat uczestników zebrania łódzkiego (s. 20)

   • Wniosek obywatelski w sprawie odnowienia Kopca na Sowińcu (s. 21-22)

  • Spis treści (s. 23)

   

 6. "Opinia Krakowska" nr 7 (październik 1978)

  • Probież przyjaźni (s. 1)

  • 60-lecie - Tuchaczewski [Stanisław Palczewski] (s. 2-5)

  • Ostatnia bitwa w wojnie polsko-radzieckiej 1920 roku [M. Marski] (s. 5-7)

  • Alkoholizm [Krzysztof Gąsiorowski] (s. 7-11)

  • Pomagierzy SB [Romana Kahl-Stachniewicz] (s. 11-12)

  • Dokumenty (s. 13)

   • Tekst przemówienia Ojca Świętego (s. 13-14)

   • Wyjątki z przemówienia Prymasa Polski (s. 15)

   • Pismo do dyrektora Krakowskiego Zarządu Dróg (s. 15)

   • Pismo do Przewodniczącego Rady Państwa w sprawie łamania praworządności przez organa Służby Bezpieczeństwa w Krakowie(s. 16)

   • Pismo do Przewodniczącego Rady Państwa w sprawie prześladowania uczestników Wolnych Związków Zawodowych na Śląsku (s. 16-17)

   • Pismo do Przewodniczącego Rady Państwa w sprawie łamania praworządności przez organa Służby Bezpieczeństwa i Prokuratury w Krakowie (s. 17-18)

   • Oświadczenie Zespołu Inicjatyw Obywatelskich Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela w Krakowie (s. 18)

  • Spis treści (s. 19)

  • Skład kolegium redakcyjnego i adres redakcji (s. 19)

   

 7. "Opinia Krakowska" wydanie specjalne (11 listopada 1978)

   

 8. "Opinia Krakowska" nr 8-9 (listopada-grudzień 1978):

  • Testament poległych [wiersz Ryszarda Kiersnowskiego] (s. 1)>

  • Odrodzenie Rzeczypospolitej [Leszek Moczulski] (s. 1-8)

  • W.I. Lenin a sprawa niepodległości Polski [Krzysztof Gąsiorowski] (s. 8-10)

  • [Fragmenty sztuki Artura Oppmana z 1919] (s. 10-11)

  • Obywatele [Stanisław Tor] (s. 11)

  • Listopad - miesiąc pamięci narodowej (s. 11-13)

  • Pożegnanie z Benedyktem [Krzysztof Gąsiorowski] (s. 13)

  • Listy do Redakcji (s. 13-14)

  • Do pracowników MO i SB (list otwarty) [Stanisław Tor] (s. 15)

  • Mini-magazyn (s. 15-16)

  • Dokumenty

   • Komunikat Rzeczników ROPCiO (s. 16-17)

   • Oświadczenie [krakowskich uczestników Ruchu Obrony] (s. 17-18)

   • Komunikaty Biura Informacyjno-Prasowego Ruchu Obrony (s. 18-19)

  • Spis treści (s. 19)

1978, 1979, 1980-1981, 1982, 1987, 1988, 1989, 1990