Internetowe Archiwum KPN - strona glowna
najwazniejsze dokumenty kpn z l. 1979-1993
teksty polityczne Leszka Moczulskiego z l. 1973-2004
inne dokumenty
Historia KPN
procesy polityczne kierownictwa kpn
encyklopedia kpn
czytelnia prasy kpn
wspomnienia dzialaczy kpn
najwazniejsze publikacje nt. kpn
historia marszow szlakiem I Kompanii Kadrowej w l. 1981-1990
forum bylych dzialaczy kpn
kontakt z administratorem

Internetowaq Czytelnia Bibuły

Obszar drugi

Opinia Krakowska

1978, 1979, 1980-1981, 1982, 1987, 1988, 1989, 1990

 

 1. "Opinia Krakowska" nr 10-11 (styczeń-luty 1979):

 • Uwagi do rocznego bilansu działania - Redakcja (s. 2-7)
 • Obrona Lwowa - Wirgil Bieńkowski (s. 7-13)
 • Powstanie styczniowe - Krzysztof Gąsiorowski (s. 13-15)
 • Czytelnicy piszą.
 • Za wolność naszą i waszą - Wł. Barański (s. 15)
 • ROPCiO - Festucus (s. 16-17)
 • Prawa obywatelskie [wiersz] - Festucus (s. 17)
 • Dokumenty
  • Fragment listu Engelsa do Marksa w Londynie 23 maja 1851 (s. 18)
  • Decyzja Wojewody Nowosądeckiego Lecha Bafii w sprawie ks. mgr Leona Musielaka, członka Towarzystwa Salezjańskiego z 7 grudnia 1978 roku (s. 19)
  • Pismo ks. mgra Leona Musielaka do Wojewody Nowosądeckiego z 19 grudnia 1978 roku (s. 20)
  • Pismo Zespołu Inicjatyw Obywatelskich do Przewodniczącego Rady Państwa z 30 stycznia 1979 roku w sprawie łamania praworządności przez organa MO i SB oraz Prokuratury (s. 20-22)
  • Pismo do Przewodniczącego Rady Państwa w sprawie represji stosowanych w stosunku do uczestników Wolnych Związków Zawodowych z 11 lutego 1979 roku (s. 22-23)
  • Apel obywatelski do pracowników naukowych, do środowiska naukowego prawników i do społeczeństwa Krakowa w sprawie łamania praworządności przez organa ścigania (s. 23-24)
 • Spis treści (s. 25)
 • Czasopisma wydawane przez uczestników Ruchu Obrony (s. 25)
 • Potwierdzenia wpłat (s. 25)
 • Skład i adres Redakcji (s. 25)
 1. "Opinia Krakowska" nr 12-13 (marzec-kwiecień 1979):

 • Tej zbrodni nie wolno zapomnieć - Redakcja (s. 2)
 • Nie zapomnimy zamordowanych Polaków (z programu odsłonięcia i poświęcenia Pomnika Katyńskiego na cmentarzu Kensington w Londynie - 18 września 1977 roku) - Louis Fitz Gibben (s. 2)
 • Uchwała Zjazdu Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii 9 marca 1975 roku (s. 2)
 • Zmarłym w hitlerowskich obozach koncentracyjnych i sowieckich łagrach [wiersz] - Festucus (s. 3)
 • Winna krakowska cenzura - Redakcja (s. 3)
 • Papież Jan Paweł II - do wszystkich ludzi dobrej woli - Stanisław Palczewski (s. 4)
 • U źródeł konfliktu chińsko-wietnamskiego - Krzysztof Halicki (s. 4-5)
 • Lenin a pokój z Polską - Krzysztof Gąsiorowski (s. 5-6)
 • Kontrola prasy, publikacji i widowisk w PRL - Festucus (s. 6-7)
 • Cenzura [wiersz] - Festucus (s. 8)
 • Komercjalizm Romana Kahl-Stachniewicz (s. 8-9)
 • Z życia Polonii - komunikat (s. 9-10)
 • Do społeczeństwa polskiego - Narodowy Związek Rosyjskich Solidarystów NTS (s. 10)
 • Do społeczeństwa polskiego - Polskie Środowiska Chrześcijańskie (s. 10-11)
 • Do redakcji "Życia Literackiego" - Redakcja "Opinii Krakowskiej" (s. 11-12)
 • Komunikat Instytutu Katyńskiego - 4 kwietnia 1979 roku (s. 12-13)
 • Apel Instytutu Katyńskiego w Polsce (s. 13-14)
 • Oświadczenie Ruchu Wolnych Demokratów w związku z sytuacją zaistniałą w Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela (s. 14-15)
 • Oświadczenie Studenckiego Komitetu Solidarności w Warszawie z 31 marca 1979 roku (s. 16)
 • Pismo skierowane do Rad Uczelnianych SZSP w sprawie napadu zorganizowanej bojówki na mieszkanie Jacka Kuronia (s. 17)
 • Pismo ZInO-Kraków z 30 kwietnia 1979 roku do Przewodniczącego Rady Państwa PRL w sprawie dalszego łamania praworządności przez organa SB i MO w Krakowie (s. 17-19)
 • Spis treści (s. 20)
 • Czasopisma wydawane przez uczestników Ruchu Obrony (s. 20)
 • Potwierdzenia wpłat (s. 20)
 • Skład i adres Redakcji (s. 20)
 1. "Opinia Krakowska" nr 14-15 (maj-czerwiec 1979):

 • Spis treści (s. 1)
 • Papież Jan Paweł II - w pielgrzymce polskiej - Stanisław Palczewski (s. 2)
 • 35-lecie zakłamania - Romana Kahl-Stachniewicz (s. 3)
 • Piaskiem w oczy... (O co nam chodzi) - Festucus (s. 4)
 • Ognie sztuczne - Festucus (s. 5)
 • Od ultralewicy do skrajnej prawicy - droga komunistów polskich - Krzysztof Gąsiorowski (s. 5-14)
 • Dokumenty
  • Komunikat Chrześcijańskiej Wspólnoty Ludzi Pracy (s. 15)
  • Apel Chrześcijańskiej Wspólnoty Ludzi Pracy (s. 15-16)
  • Apel do oficerów Wojska Polskiego i pracowników MSW - Służby Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej - Instytut Katyński w Polsce (s. 16)
 • Skład Redakcji (s. 16)
 1. "Opinia Krakowska" nr 16 (lipiec-sierpień 1979):

 • Spis treści (s. 1)
 • Powstańcom Warszawy 1944 [wiersz] - Festucus (s. 2)
 • 35 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego - Stanisław Janik-Palczewski (s. 2-3)
 • W obronie niepodległego bytu Rzeczypospolitej (część pierwsza) - Krzysztof Gąsiorowski (s. 3-4)
 • Podchorąży [wiersz] - Festucus (s. 4)
 • Dno upodlenia - Festucus (s. 5-7)
 • Rocznica najazdu wojsk członków Układu Warszawskiego na Czechosłowację - Stanisław Janik-Palczewski (s. 7)
 • W trosce o zdrowie obywateli - Romana Kahl-Stachniewicz (s. 8)
 • Dokumenty
  • Oświadczenie Ruchu Porozumienia Polskich Socjalistów z 25 lipca 1979 (s. 8-9)
  • Tezy do programu. Ruch Porozumienia Polskich Socjalistów (s. 9-11)
  • Interwencja w sprawie rozwiązania umowy o pracę z ob. Krzysztofem Bzdylem z Krakowa (s. 12)
 • Potwierdzenia wpłat (s. 12)
 • Skład Redakcji (s. 12)
 1. "Opinia Krakowska nr 17 (wrzesień-październik 1979) - brak

 2. "Opinia Krakowska" nr 18 (listopad-grudzień 1979):

 • Spis treści (s. 1)

 • O Niepodległość i Demokrację - Krzysztof Gąsiorowski (s. 2-4)

 • Tekst niewygłoszonego przemówienia 11 listopada 1979 roku - Stanisław Janik-Palczewski (s. 4-5)

 • Grudzień 1970 - dni, które wstrząsnęły Polską (Relacja przewodniczącego komitetu strajkowego) - Edmund Hulsz (s. 5-9)

 • Nihil novi sub sole - W. G. [artykuł zamieszczony w Przeglądzie Informacyjnym nr 1 z października 1979 r. - organu Biur Informacyjnych KPN w Europie] (s. 9-10)

 • Jesteśmy wzruszeni (s. 10)

 • Desakralilzacja mitu sowieckiego i nadzieje socjalizmu - Roger Garaudy (s. 11-12)

 • Dokumenty

  • List otwarty do górników i ich rodzin Kazimierza Świtonia (s. 13-14)

  • List otwarty Chrześcijańskiej Wspólnoty Ludzi Pracy do Przewodniczącego Rady Państwa PRL (s. 14-15)

  • Deklaracja Porozumienia Młodych "Wolność i Demokracja" (s. 15-16)

  • Oświadczenie Delegatury KPN Obszaru Południowego skierowane do Przewodniczącego Rady Państwa PRL w sprawie masowych represji SB w związku z obchodem Święta Niepodległości w Krakowie (s. 16-18)

 • Represje (niewymienione w korespondencji Delegatury Obszaru Południowego KPN) (s. 18-19)

 • Potwierdzenie wpłat (s. 19)

 • Skład i adres Redakcji, adresy członków Redakcji (s. 19)

1978, 1979, 1980-1981, 1982, 1987, 1988, 1989, 1990