Internetowe Archiwum KPN - strona glowna
najwazniejsze dokumenty kpn z l. 1979-1993
teksty polityczne Leszka Moczulskiego z l. 1973-2004
inne dokumenty
Historia KPN
procesy polityczne kierownictwa kpn
encyklopedia kpn
czytelnia prasy kpn
wspomnienia dzialaczy kpn
najwazniejsze publikacje nt. kpn
historia marszow szlakiem I Kompanii Kadrowej w l. 1981-1990
forum bylych dzialaczy kpn
kontakt z administratorem

Internetowaq Czytelnia Bibuły

Obszar drugi

Opinia Krakowska

1978, 1979, 1980-1981, 1982, 1987, 1988, 1989, 1990  

 

 1. "Opinia Krakowska" nr 19 (styczeń-luty 1980):

  • Nie lubię słów [wiersz Festucusa] (s. 1)

  • Cena kłamstwa [Festucus] (s.1)

  • Jak pojmuję socjalizm [Oskar Lange] (s. 1-3)

  • "Wytyczne" i "Raport" [Festucus] (s. 3-7)

  • W sprawie wyborów [Krzysztof Gąsiorowski] (s. 7-8)

  • Afganistan - zamiast komentarza [F.] (s. 8)

  • Wybory czy głosowanie [Romana Kahl-Stachniewicz] (s. 8-9)

  • Kartki z notatnika [Nikodem] (s. 9-10)

  • Dokumenty

   • Raport o stanie SZSP (s. 10-12)

   • Platforma wyborcza Konfederacji Polski Niepodległej (s. 12-18)

   • Represje (s. 18-19)

  • Skład kolegium redakcyjnego i adresy członków redakcji (s. 19)

  •  

 2. "Opinia Krakowska" nr 20-21 (marzec-kwiecień-maj-czerwiec 1980):

  • Od redakcji (s. 1-2)

  • Nie ma socjalizmu bez demokracji [Krzysztof Gąsiorowski] (s. 2-4)

  • Walka trwa nadal ["AKA"] (s. 4-5)

  • Represjami najczęściej nie osłabia się oporu [Krzysztof Gąsiorowski] (s. 5-6)

  • Kartki z notatnika [Nikodem] (s. 7)

  • Raport UNESCO na temat położenia artysty (s. 8-9)

  • "Prawda" o setnej rocznicy urodzin Stalina [Festucus] (s. 9-10)

  • Wybory i po wyborach (s. 10-11)

  • Nazwiska i adresy niektórych członków KPN z woj. krakowskiego, na które można się zgłaszać w celu nawiązania kontaktu (s. 11)

  • "Wybory" [wiersz Festucusa] (s. 11-12)

  • O restytuowanie Panoramy Racławickiej (s. 12-13)

  • 1980 - Międzynarodowy Rok Katyński - 1980 (s.14)

  • Kartki z notatnika II [Nikodem] (s. 16-18)

  • Na marginesie sporu o tradycję (s. 19)

  • Kordian, czyli nasz ojciec [wiersz Nikodema] (s. 19-20)

  • 20-a rocznica obrony Krzyża [Adam Macedoński] (s. 20-21)

  • Rocznica zwycięstwa (s. 21)

  • Polska wybuchła tęczą [wiersz Krzysztofa Gąsiorowskiego] (s. 21-22)

  • Dokumenty

   • List grupy działaczy KPN w Katowicach do Przewodniczącego Rady Ministrów (s. 23)

   • Kronika represji - marzec-kwiecień-maj-czerwiec 1980 (s. 23-24)

   • List otwarty do katolików - członków walczącej z Kościołem partii PZPR [Kazimierz Świtoń] (s. 25)

   • Apel KPN (s. 25-26)

   • Do społeczeństwa Ojczyzny naszej (s. 26)

   • Przemówienie okolicznościowe (niewygłoszone) z okazji 40 rocznicy Zbrodni Katyńskiej - Rynek Główny w Krakowie, 13 kwietnia 1980 (s. 27-28)

   • Rezolucja z wiecu przy symbolicznym Grobie Katyńskim - Rynek Główny 13 kwietnia 1980 (s. 28)

   • Do narodu polskiego - oświadczenie KPN Obszar Północ Okręg gdański (s. 28-29)

   • Oświadczenie dot. jaskrawego łamania praworządności przez funkcjonariuszy SB w Krakowie (s. 30)

   • Oświadczenie dot. łamania praworządności przez organa SB i MO w Krakowie (s. 31-32)

   • Oświadczenie dot. stosowania przemocy fizycznej przez funkcjonairuszy SB i MO (s. 32-33)

   • List otwarty studentów (s. 33-4)

  • Skład kolegium redakcyjnego i adresy jego członków (s. 34)

 1. "Opinia Krakowska" nr 22 (sierpień, wrzesień, październik 1980):

 • Spis treści (s. 1)

 • Refleksje i komentarze do ostatnich wydarzeń - Krzysztof Gąsiorowski (s. 2-5, 12-15)

 • Rocznica Sierpnia - Stanisław Palczewski (s. 6)

 • Bezpieczeństwo - Festucus (s. 6-7)

 • Siły antysocjalistyczne i anarchistyczne - Romana Kahl-Stachniewicz (s. 7-8)

 • Wiersz nieznanego autora (s. 8)

 • Represje (s. 8-9)

 • Solidarnościowa głodówka w Nowej Hucie (s. 9)

 • Oświadczenie uczestników głodówki z 30 sierpnia 1980 (s. 9-11)

 • Konfederacja Polski Niepodległej - Obszar Południe - Oświadczenie (s. 11)

 • Nazwiska i adresy działaczy KPN (s. 12)

 • Trybuna czytelników.

  • Fakty zmuszające do refleksji - K. W. (s. 15)

  • Własne wyobrażenie idei socjalizmu - L. W. (s. 15-16)

 • Konfederacja Polski Niepodległej Obszar Południe - W obronie Leszka Moczulskiego (s. 16)

 • Oświadczenie z 29 września 1980 roku - Stanisław Palczewski (s. 16)

 • Oświadczenie o wycofaniu się ze składu członków redakcji S. Tora i M. Muzyczki (s. 16)

 • Potwierdzenie wpłat (s. 16)

 • Skład i adresy członków Redakcji (s. 16)

 1. "Opinia Krakowska" - 1 listopada 1980 (wydanie specjalne):

 • Czyjaś Ty, Polsko? [wiersz] - Bolesław Opr (s. 1)

 • Konfederacja Polski Niepodległej Obszar Południe - W obronie Leszka Moczulskiego (s. 2)

 • Nazwiska i adresy członków Redakcji (s. 2)

 1. "Opinia Krakowska" - nr 23 (październik, listopad, grudzień 1980):

 • Oświadczenie Konfederacji Polski Niepodległej (s. 2-3)

 • Wywiad udzielony przez Leszka Moczulskiego (s. 3-4, 16)

 • Dlaczego uwięziono Leszka Moczulskiego? - Krzysztof Gąsiorowski (s. 5)

 • Rewolucja bez rewolucji (fragment większej całości) - Leszek Moczulski (s. 6-15)

 • Potwierdzenie wpłat (s. 16)

 • Nazwiska i adresy członków Redakcji (s. 16)

 1. "Opinia Krakowska" nr 24 (listopad 1980-luty 1981):

 • Spis treści (s. 1)

 • W 10-tą rocznicę tragicznych wydarzeń na Wybrzeżu - Redakcja (s. 2-3)

 • Emigranci - J. M. (s. 3-4)

 • Przeciwko upaństwowieniu społeczeństwa o uspołecznienie państwa - Krzysztof Gąsiorowski (s. 4-7)

 • Ludobójstwo - Festucus (s. 7)

 • Komunikat nr 3 Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania (s. 8)

 • 90 dni spokoju i co dalej? - Krzysztof Gąsiorowski (s. 8)

 • Sumienie obywatelsko-polityczne - Stefan Kardynał Wyszyński (s. 10-12)

 • Do sióstr i braci Rzeczypospolitej (fragment [wiersz] - Teodor (s. 12)

 • Tekst przemówienia wygłoszonego przez przedstawiciela KPN Stanisława Janika-Palczewskiego 11 listopada 1980 roku (s. 12-13)

 • "Życie Literackie", Redakcja Kraków, ul. Wiślna 2 - Krzysztof Gąsiorowski (s. 15)

 • Na nocnej warcie - marzenia i myśli (fragmenty) [wiersz z lipca 1952 roku] - Krzysztof Gąsiorowski (s. 15)

 • Dokumenty

  • Ruch Porozumienia Polskich Socjalistów, Oświadczenie (s. 15-17)

  • Oświadczenie Ruchu Chrześcijańsko-Społecznego, Ośrodka Myśli Ludowej i Krajowego Komitetu Polskich Socjalistów w związku z aktualnymi wydarzeniami w Polsce (s. 17-18)

  • Ruch Porozumienia Polskich Socjalistów - oświadczenie (s. 18-20)

  • Komunikat (s. 20-21)

  • Konfederacja Polski Niepodległej Obszar Południe - Oświadczenie (s. 21)

  • Do redakcji "Gazety Południowej" - Stanisław Janik-Palczewski, Krzysztof Gąsiorowski (s. 21-22)

  • List do Przewodniczącego Rady Państwa - Stanisław Janik-Palczewski, Krzysztof Gąsiorowski, Romana Kahl-Stachniewicz (s. 22)

 • Nazwiska i adresy członków Redakcji (s. 22)

 • Potwierdzenie wpłat (s. 22)

1978, 1979, 1980-1981, 1982, 1987, 1988, 1989, 1990