Internetowe Archiwum KPN - strona glowna
najwazniejsze dokumenty kpn z l. 1979-1993
teksty polityczne Leszka Moczulskiego z l. 1973-2004
inne dokumenty
Historia KPN
procesy polityczne kierownictwa kpn
encyklopedia kpn
czytelnia prasy kpn
wspomnienia dzialaczy kpn
najwazniejsze publikacje nt. kpn
historia marszow szlakiem I Kompanii Kadrowej w l. 1981-1990
forum bylych dzialaczy kpn
kontakt z administratorem

Internetowaq Czytelnia Bibuły

Obszar drugi

Opinia Krakowska

1978, 1979, 1980-1981, 1982, 1987, 1988, 1989, 1990  

 

 1. "Opinia Krakowska" nr 26 (luty 1982):

 • Fragment psalmu 29 (s. 1)

 • Spis treści (s. 2)

 • W praojcach swoich pogrzebani [wiersz] - Czesław Miłosz (s. 3)

 • Do Generała [wiersz z Wiśnicza] (s. 4)

 • Polsko, Polsko - drut na rękach [wiersz] (s. 5)

 • Kilka uwag o propagandzie (s. 6-8)

 • Czy aby na pewno? (s. 8-11)

 • Głos Konfederatów [wiersz] (s. 11)

 • Pęknięte kraty [wiersz] (s. 12)

 • Rozliczam was [wiersz] (s. 12)

 • Po ukazu Jego Imperatorskawo [z pamiętnika Teodory z Lourichów Kislańskiej](s. 13-14)

 • Przez pryzmat "czarnej niedzieli" (s. 15-20)

 1. "Opinia Krakowska" nr 27 - brak

 2. "Opinia Krakowska" nr 28 - brak

 3. "Opinia Krakowska" nr 29 (13 czerwca 1982):

 • [Od Redakcji] (s. 2)

 • Pierwsza odezwa TTKAB Obszar II - Kraków, 16 lutego 1982 roku (s. 2)

 • Oświadczenie TTKAB Obszar II - Kraków, luty 1982 roku (s. 3)

 • Komunikat Sekcji Pomocy Społecznej (s. 4)

 • Oświadczenie CKAB z lutego 1982 roku (s. 4)

 • Oświadczenie CKAB w sprawie emigracji (s. 7)

 • Komunikat nr 2 TTKAB (s. 8)

 • Odezwa do robotników - członków NSZZ "Solidarność" (s. 8)

 • Oświadczenie TTKAB z marca 1982 roku (s. 9)

 • Oświadczenie TTKAB w sprawie terroryzmu (s. 11)

 • List Przewodniczącego Rady Politycznej KPN do Prymasa Polski (s. 12)

 • Odezwa do robotników Krakowa i Nowej Huty (s. 16)

 • Odezwa do funkcjonariuszy MO i SB (s. 17)

 • Odezwa KAB Obszaru II Południe do robotników (s. 18)

 • Odezwa KAB KPN Obszar II do młodych Polaków z 7 czerwca 1982 roku (s. 18)

1978, 1979, 1980-1981, 1982, 1987, 1988, 1989, 1990