Internetowe Archiwum KPN - strona glowna
najwazniejsze dokumenty kpn z l. 1979-1993
teksty polityczne Leszka Moczulskiego z l. 1973-2004
inne dokumenty
Historia KPN
procesy polityczne kierownictwa kpn
encyklopedia kpn
czytelnia prasy kpn
wspomnienia dzialaczy kpn
najwazniejsze publikacje nt. kpn
historia marszow szlakiem I Kompanii Kadrowej w l. 1981-1990
forum bylych dzialaczy kpn
kontakt z administratorem

Internetowaq Czytelnia Bibuły

Obszar II

Robotnik Polski w Walce (Kraków)

 1. "Robotnik Polski w Walce" nr 1 (31 sierpnia - 1 września 1982)

 • Wolność [wiersz Jerzego Narbuta] (s. 1)
 • [Artykuł wstępny - redakcja] (s. 1-2)
 • Komunikat CKAB KPN z 7 sierpnia 1982 - Lech Konrad Abramski (s. 2)
 • Deklaracja komitetu redakcyjnego centralnego organu KPN (s. 3)
 • [List otwarty Leszka Moczulskiego do Prymasa Polski z kwietnia 1982] (s. 3-7)
 • Dlaczego ugoda? - Jan Góral (s. 7-8)
 • Projekt statutu więźnia politycznego w PRL (opracowany przez więzionych w Raciborzu działączy "S" i opozycji) (s. 8-11)
 • [Informacja o początku głodówki w Strzelcach Opolskich, 13 sierpnia 1982] (s. 11)
 • Relacja adw. Jacka Taylora z masakry więźniów politycznych w więzieniu w Gdańsku (s. 11-12)
 • Nasza Niepodległa - Michał Sławicz (s. 12)
 1. "Robotnik Polski w Walce" nr 2 (7 października 1982)

 • Ostatnie słowo L. Moczulskiego przed Sądem Warszawskiego Okręgu Wojskowego. "Historia zmiecie tę władzę..." (s. 1-4)
 • Oświadczenie KPN w sprawie groźby delegallizacji "Solidarności" - z up. CKAB Lech Konrad Abramski  (s. 4)