Internetowe Archiwum KPN - strona glowna
najwazniejsze dokumenty kpn z l. 1979-1993
teksty polityczne Leszka Moczulskiego z l. 1973-2004
inne dokumenty
Historia KPN
procesy polityczne kierownictwa kpn
encyklopedia kpn
czytelnia prasy kpn
wspomnienia dzialaczy kpn
najwazniejsze publikacje nt. kpn
historia marszow szlakiem I Kompanii Kadrowej w l. 1981-1990
forum bylych dzialaczy kpn
kontakt z administratorem

Internetowaq Czytelnia Bibuły

Obszar II

Robotnik Polski (Kraków)

 1. "Robotnik Polski" nr 1 (29 marca 1985):

 • Komunikat nr 1/85 [KAB Obszaru II KPN Wydział Robotniczy - Andrzej Rawicz] (s. 1)
 • Myśli nie można zamknąć w więzieniu [o aresztowaniu Leszka Moczulskiego i innych członków kierownictwa KPN] (s. 1-2)
 • Czerwoni "chronią" środowisko - Tomasz Hutnicki (s. 2)
 1. "Robotnik Polski" nr 2 (10 kwietnia 1985)

 • Komunikat [dotyczący utworzenia 4 kwietnia 1985 Niepodległościowej Grupy Polskich Socjalistów] (s. 1)
 • Potrawa z kopytami - Tomasz Hutnicki (s. 1-2)
 • Ten list nie został wysłany (s. 2)
 1. "Robotnik Polski" nr 3 (16 maja 1985)

 • 1 i 3 maja w Krakowie (s. 1)
 • Represje wobec KPN (s. 1)
 • Można i tak (list do Redakcji) (s. 2)
 • Lekcja historii tow. Świrgonia (s. 2)
 • Romuald Szeremietiew w Krakowie [16 maja 1985] (s. 2)
 1. "Robotnik Polski" nr 4 (10 grudnia 1985)

 • Co to znaczy konkretnie mówić Polska? [o słowach Jana Pawła II] (s. 1)
 • Informacja dot. więzionych przywódców KPN (s. 1)
 • Witoldowi Tosiowi - przyjaciele [po śmierci Witolda Tosia] (s. 2)
 • Wyspa [wiersz Witolda Tosia] (s. 2)
 • Wojna [utwór Witolda Tosia] (s. 2)
 • [Wiersz poświęcony Witoldowi Tosiowi] (s. 2)
 • [Fragment "Bibuły" Józefa Piłsudskiego (s. 3)
 • [O 11 listopada - oświadczenie NGPS-KPN] (s. 3)
 • Joannie Kempińskiej - członkowi KPN [jej zwłoki znaleiono 10 czerwca 1985 w Bytomiu] (s. 4)
 • Polskie grudnia (s. 4)
 1. "Robotnik Polski" nr 5-6 (styczeń-luty 1986)

 • Cóż to znaczy konkretnie mówiąc Polska? [wypowiedź Leszka Moczulskiego] (s. 1)
 • Rewolucja bez rewolucji [fragment] (s. 2-3)
 • Komentarz do wypowiedzi Leszka Moczulskiego - co w takiej sytuacji proponuje KPN? (s. 3)
 • Petycja w sprawie uwolnienia Leszka Moczulskiego XVIII Światowej Konferencji Antykomunistycznej [9-13 września 1985, Dallas] (s. 3-4)
 • Sprawa Zygmunta Berdychowskiego [rozprawa rozpoczyna sie od 24 lutego 1986] (s. 4)
 • Do Służby Bezpieczeństwa - Sławomir Mrożek (s. 4)
 1. "Robotnik Polski" nr 7 (3 marca 1986)

 • [Informacja o rozpoczęciu procesu więzionych przywódców KPN] (s. 1)
 • Rewolucja bez rewolucji - Leszek Moczulski (fragmenty) (s. 1)
 • Coż to znaczy konkretnie mówiąc Polska? Rozważania o wojnie domowej. Paweł Jasienica (s. 2)
 • Czyżby teologia wyzwolenia? - Andrzej Znaniecki (s. 3)
 • Informacje (s. 4)