E-Archiwum KPN

Encyklopedia KPN

Działalność KPN zagranicą

 

Działacze 1979-1984

 

Działacze (1985-1990)

 

Organizacje i środowiska

 

 

          W początkowym okresie dzialalność KPN koncentrowała się w Europie Zachodniej. Główną naszą formą działalności było wtedy organizowanie pomocy materialnej dla kraju i propagowanie idei Konfederacji w krajach Wolnego Świata. Współzałożyciel KPN Maciej Pstrąg-Bieleński założył przedstawicielstwo w Niemczech Zachodnich i od tego czasu rozszerzył się znacznie zakres naszej działalności. KPN zaczęła nawiązywać kontakty z organizacjami antykomunistycznymi i konserwatywnymi ugrupowaniami politycznymi. Zwiększyły się także możliwości reprezentacyjne Konfederacji. Maciej Pstrąg-Bieleński udzielił wielu wywiadów dla konserwatywnych pism niemieckich i zaczął występowac z odczytami na międzynarodowych konferencjach antykomunistycznych. W swoich wystapieniach Pstrąg-Bieleński udowadniał m.in., że opozycja w PRL ma przede wszystkim niepodległościowy charakter, a nie rewizjonistyczne oblicze, jak chciała tego liberalno-lewicowa propaganda. Dzięki takiej działalności w tamtym okresie udało się zaszczepić ideę KPN wśród grup politycznych bliskich naszej orientacji.

 

           Po 13 grudnia 1981 roku Maciej Pstrąg-Bieleński w oparciu o instrukcję Centralnego Kierownictwa Akcji Bieżącej z lutego 1982 roku zreorganizował działalność KPN za granicą . KPN zaczęła intensywnie rozwijać kontakty ze swoimi sprzymierzeńcami politycznymi.

           I tak, w oparciu o podobieństwa ideologiczne Pstrąg-Bieleński nawiązał kontakty z zainspirowanym pierwotnie przez Ukraińców Antybolszewickim Blokiem Narodów (ABN), który z biegiem lat stał się najpotężniejszą organizacją grup politycznych z krajów znajdujących się pod sowiecką okupacją. We wrześniu 1982 roku KPN zostaje reprezentantem Polski w ABN.

          Na początku 1983 roku Pstrąg-Bieleński nawiązał kontakt ze Światową Ligą Antykomunistyczną (WACL) i we wrzesniu 1983 roku uczestniczył w konferencji WACL ze statusem obserwatora. W maju 1984 roku władze WACL zatwierdziły KPN jako pełnoprawnego członka ze statusem reprezentanta Polski. W tym momencie powstał polski oddział WACL. Od tego czasu Konfederacja aktywnie uczestniczy w pracach WACL wypełniając koncepcje Leszka Moczulskiego dotyczącą polityki zagranicznej.

          Od roku 1983 centrum działalności zagranicznej Konfederacji przeniesione zostaje do Stanów Zjednoczonych, gdzie mieszka większośc jej repreznetantów.

 

[Biuletyn, nr 1, Nowy Jork,
kwiecień 1986,strona 3]

 

. . . . . .