Internetowe Archiwum KPN - strona glowna
najwazniejsze dokumenty kpn z l. 1979-1993
teksty polityczne Leszka Moczulskiego z l. 1973-2004
inne dokumenty
Historia KPN
procesy polityczne kierownictwa kpn
encyklopedia kpn
czytelnia prasy kpn
wspomnienia dzialaczy  kpn
najwazniejsze publikacje nt. kpn
historia marszow szlakiem I Kompanii Kadrowej w l. 1981-1990
forum bylych dzialaczy kpn
kontakt z administratorem

Przed Sierpniem

Karnawał Solidarności

Stan wojenny

Bezdech

Transformacja ustrojowa (1987-1993)

 

Źródła:

 

  • Białek Beata, Konfederacja Polski Niepodległej na Lubelszczyźnie w latach 1979-1989; [w:] Konfederacja Polski Niepodległej na drodze do wolności, red. Michał Wenklar, Kraków 2011.

  • Choma-Jusińska Małgorzata, Środowiska opozycyjne na Lubelszczyźnie 1975–1980; bmw 2014.

  • Dąbrowski Marcin, NSZZ "Solidarność" Region Środkowo-Wschodni; [w:] NSZZ "Solidarność" 1980-1989. Tom 5. Polska środkowo-wschodnia, red. Łukasz Kamiński i Grzegorz Waligóra, Warszawa 2010.

  • Internetowa Encyklopedia Solidarności

  • Opozda Piotr, Bez aliansów. Przyczynek do historii Konfederacji Polski Niepodległej na Lubelszczyźnie; Kraków 2009.

  • 13grudnia81.pl