Internetowe Archiwum KPN - strona glowna
najwazniejsze dokumenty kpn z l. 1979-1993
teksty polityczne Leszka Moczulskiego z l. 1973-2004
inne dokumenty
Historia KPN
procesy polityczne kierownictwa kpn
encyklopedia kpn
czytelnia prasy kpn
wspomnienia dzialaczy kpn
najwazniejsze publikacje nt. kpn
historia marszow szlakiem I Kompanii Kadrowej w l. 1981-1990
forum bylych dzialaczy kpn
kontakt z administratorem

Obszar

Przed Sierpniem

Karnawał Solidarności

Stan wojenny

Bezdech

Transformacja ustrojowa (1987-1993)

 

Źródła:

 

 • Anusz Andrzej, Perzyna Łukasz, Konfederacja. Rzecz o KPN. Warszawa 2009. 

 • Domagalski Włodzimierz, Konfederacja Polski Niepodległej na Mazowszu w latach 1979-1989, [w:] Konfederacja Polski Niepodległej na drodze do wolności, red. Michał Wenklar, Kraków 2011. 

 • Domagalski Włodzimierz, NSZZ "Solidarność" Region Mazowsze, [w:] NSZZ "Solidarność" 1980-1989. Tom 5. Polska środkowo-wschodnia, red. Łukasz Kamiński i Grzegorz Waligóra, Warszawa 2010. 

 • Jawnie i w podziemiu. Wspomnienia ludzi "Solidarności" regionu radomskiego (1980-1989). Wstęp, wybór źródeł i opracowanie Konrad Słowiński. Lublin, 2010. 

 • Internetowa Encyklopedia Solidarności.

 • Noszczak Bartłomiej, Bez happy endu? Federacja Młodzieży Walczącej w Warszawie w latach 1984-1989/1990. [w:] Federacja Młodziezy Walczącej 1984-1990, red. Marek Wierzbicki, Warszawa 2015. 

 • Olko Tomasz, Leksykon siedleckiej opozycji niepodległościowej ze szczególnym uwzględnieniem "Solidarności", Siedlce 2010.

 • Pawłowicz Jacek, Konfederacja Polski Niepodległej - Okręg Płock, [w:] Konfederacja Polski Niepodległej na drodze do wolności, red. Michał Wenklar, Kraków 2011.

 • Pawłowicz Jacek, NSZZ "Solidarność" organizacja regionu płockiego [w:] NSZZ "Solidarność" 1980-1989. Tom 5. Polska środkowo-wschodnia, red. Łukasz Kamiński i Grzegorz Waligóra, Warszawa 2010. 

 • Wierzbicki Marek, NSZZ "Solidarność" region Ziemia Radomska, [w:] NSZZ "Solidarność" 1980-1989. Tom 5. Polska środkowo-wschodnia, red. Łukasz Kamiński i Grzegorz Waligóra, Warszawa 2010.