Internetowe Archiwum KPN - strona glowna
najwazniejsze dokumenty kpn z l. 1979-1993
teksty polityczne Leszka Moczulskiego z l. 1973-2004
inne dokumenty
Historia KPN
procesy polityczne kierownictwa kpn
encyklopedia kpn
czytelnia prasy kpn
wspomnienia dzialaczy  kpn
najwazniejsze publikacje nt. kpn
historia marszow szlakiem I Kompanii Kadrowej w l. 1981-1990
forum bylych dzialaczy kpn
kontakt z administratorem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encyklopedia KPN

Działalnośc ogólnopolska

Pisma 

 

"Droga" (1978-1989)

drugie ogólnopolskie pismo Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela wydawane po zawłaszczeniu "Opinii" przez grupę Andrzeja Czumy i po rozłamie w Ruchu Obrony, który dokonał się na przełomie maja i czerwca 1978. Nazwa pisma nawiązywała do nazwy głównego pisma teoretycznego obozu piłsudczykowskiego wydawanego w latach 1922-1937. Pierwszy numer "Drogi" ukazał się w lipcu 1978. Wykorzystano w nim materiały przygotowane przez Moczulskiego do majowej „Opinii”. Redaktorem naczelnym pisma był Moczulski, sekretarzem redakcji - Romuald Szeremietiew. W nr 7 opublikowano po raz pierwszy programowy tekst Moczulskiego "Rewolucja bez rewolucji". Od nr 10 "Droga" stała się pismem KPN. Ponieważ niemal cały okres Karnawału Solidarności Moczulski spędził w areszcie, więc w tym czasie wydano tylko jeden (11) numer pisma (podwójny numer 12-13 przygotowany do druku późną jesienią 1981 nie ukazał się z uwagi na wprowadzenie stanu wojennego). Wydawanie pisma wznowiono latem 1984 (nr 14-15) i kontynuowano mimo odejścia z KPN grupy Szeremietiewa i Stańskiego oraz mimo uwięzienia przywódców KPN w marcu 1985. Ostatni (29) numer pisma ukazał się w II połowie 1989. Zob. Internetowa Czytelnia Podziemnej Prasy KPN.

 

"Gazeta Polska" (1979-1992)

pismo informacyjne (w założeniu - tygodnik) Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela (grupy Moczulskiego) a od 3 numeru - KPN. Pierwszy numer ukazał się 25 lutego 1979. Do 13 Grudnia ukazało się 21 numerów pisma. Skład redakcji ulegał zmianie, jednak niezmiennie redaktorem naczelnym był w tym czasie Leszek Moczulski. Poza nim w składzie redakcji byli m.in.: Wanda Chylicka, Nina Milewska, Maciej Pstrąg-Bieleński, Marek Skuza, Tadeusz Stachnik, Tadeusz Stański i Apolinary Wilk. Po wprowadzeniu stanu wojennego pismo przestało się ukazywać. Wznowiono jego wydawanie 2 marca 1985 (nr 22), po czym ponownie przerwano (w związku z aresztowaniem liderów KPN). Pismo ponownie zaczęto wydawać 3 listopada 1986 (od nr 23) i kontynuowano jego wydawanie do 1989 r. (67 nr pisma ukazał się 5 listopada tr.). W tym czasie redaktorem naczelnym pisma był Krzysztof Król. W 1992 wznowiono wydawanie pisma (tym razem legalnie), co trwało kilka miesięcy. W 1993 Piotr Wierzbicki zaczął wydawać własne pismo o takiej samej nazwie (które istnieje do dziś) a Krzysztof Król bezskutecznie usiłował na drodze sądowej bronić praw KPN do tego tytułu. Zob. Internetowa Czytelnia Podziemnej Prasy KPN.


"Opinia" (1977-1981)

pierwsze pismo Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela, wydawane od kwietnia 1977 do października 1981. Było zarazem pierwszym pismem opozycji przedsierpniowej, którego redakcja ujawniła swoje nazwiska (Kazimierz Janusz, Leszek Moczulski - redaktor naczelny, Wojciech Ziembiński) oraz adres redakcji (prywatny adres Kazimierza Janusza). Od numeru 8 (z grudnia 1977) do redakcji dołączył Adam Wojciechowski, a od nr 12 (kwiecień 1978) - Andrzej Czuma. W grudniu 1977 w czasie wizyty w PRL prezydent Stanów Zjednoczonych Jimmy Carter udzielił pisemnej odpowiedzi na trzy pytania „Opinii”. Wywiad "Opinii" z Carterem (opublikowany w nr. 9 pisma) był spektakularnym sukcesem Moczulskiego, zrealizowanym dzięki jego kontaktom ze Zbigniewem Wołyńskim. Przed III ogólnopolskim spotkaniem Ruchu Obrony w Zalesiu Górnym 10 czerwca 1978 Andrzej Czuma i jego zwolennicy, dzięki pożyczce uzyskanej od KSS KOR (150 tys. zł.), wydrukowali na własną rękę 13 (majowy) numer "Opinii" dopisując do składu redakcji Emila Morgiewicza i usuwając z tego składu dotychczasowego redaktora naczelnego - Leszka Moczulskiego. Zebrani w Zalesiu (niewielką większością głosów) zaakceptowali ten fakt dokonany. W Ruchu Obrony dokonał się rozłam. Od 13 numeru "Opinia" reprezentowała stanowisko nie całego Ruchu, ale jedynie tej jego części, która była związana z Czumą. Pismo ukazywało sie nadal (od wiosny 1979 były to wyłącznie podwójne numery) aż do końca 1981 (ostatni podwójny numer 53-54 ukazał się we wrześniu-październiku 1981). Zob. Internetowa Czytelnia Podziemnej Prasy KPN.

 

"Przegląd Krajowy KPN" [1980]

wydawany przez sekretariat (C)KAB. Ukazał sie 1 numer (w maju 1980). Zob. Internetowa Czytelnia Podziemnej Prasy KPN.

 

"Przegląd KPN" [1983-1985]

organ Rady Politycznej. W 1983 ukazały się pierwsze dwa numery: we wrześniu i w listopadzie, w marcu 1984 - wydanie terenowe pisma (b.n.). W składzie redakcji byli członkowie RP KPN: "Zawisza" (czyli Zygmunt Goławski senior), "A. Kowalski" (czyli Tadeusz Jandziszak) i "Andrzej Grot" (czyli Krzysztof Król). Zob.  Internetowa Czytelnia Podziemnej Prasy KPN.

 

"U Progu" (1976-1977)

pismo Nurtu Niepodległościowego, wydawane od października 1976 do października 1977 (12 numerów). Bylo drugim, po „Biuletynie Informacyjnym” KOR, niezależnym pismem wydawanym przez opozycje przedsięrpniową. Drukowano na zachodnim powielaczu podarowanym grupie Andrzeja Czumy przez Jerzego Giedroycia, który przemycili przez zieloną granicę Piotr Dyk, Aleksander Hall, Marian Piłka, Tomasz Langowski i Andrzej Lewandowsk. Niejawny skład redakcji: Emil Morgiewicz, Jacek Wegner, Krystian Brodacki i Adam Wojciechowski. Drukowali Andrzej Czuma i Janusz Krzyżewski: pierwszych 5 numerów - w piwnicy podwarszawskiego mieszkania Stanisława Greina; kolejne - w domu pp. Brzezińskich w Komorowie (należącym do szpitala dla umysłowo chorych). Zob. Internetowa Czytelnia Podziemnej Prasy KPN.

 

Wydawnictwo Polskie (WP) w Warszawie [1978-1993 (?)]

podziemne wydawnictwo Ruchu Obrony, potem KPN utworzone w Warszawie w 1978. Wydawało m.in. "Drogę", "Gazetę Polską" i "Niepodległość". Po Grudniu faktycznie zaprzestało działalności. Od 1983 publikacje KPN w Warszawie były ponownie sygnowane jego nazwą (np. "Strzelec"). Od 1984 WP w Łodzi drukowało "Drogę" podając jako miejsce wydania Warszawę. Od 1986 WP w Warszawie kierował Michał Janiszewski. Wtedy też warszawskie WP przejęło druk "Drogi" oraz wznowiło druk "Gazety Polskiej", wydając także liczne pozycje książkowe oraz "fajans". 

 

 

Materiały są dostępne na licencji CC BY 3.0 PL
Zezwala się na dowolne wykorzystanie treści

pod warunkiem wskazania autorów praw do tekstu.