Internetowe Archiwum KPN - strona glowna
najwazniejsze dokumenty kpn z l. 1979-1993
teksty polityczne Leszka Moczulskiego z l. 1973-2004
inne dokumenty
Historia KPN
procesy polityczne kierownictwa kpn
encyklopedia kpn
czytelnia prasy kpn
wspomnienia dzialaczy kpn
najwazniejsze publikacje nt. kpn
historia marszow szlakiem I Kompanii Kadrowej w l. 1981-1990
forum bylych dzialaczy kpn
kontakt z administratorem

Historia KPN

Obszar XI - Szczecin, Koszalin, Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra

Przed Sierpniem

Karnawał Solidarności

Stan wojenny

Bezdech

Transformacja ustrojowa

 

Źródła: 

 • Kenar Tomasz, Kubaj Artur, Konfederacja Polski Niepodległej na Pomorzu Zachodnim, [w:] Konfederacja Polski Niepodległej na drodze do wolności, red. Michał Wenklar, Kraków 2011.

 • Kościelny Robert, Kubaj Artur, NSZZ "Solidarność" Region Pomorze Zachodnie, [w:] NSZZ "Solidarność" 1980-1989. Tom 3. Polska północna, red. Łukasz Kamiński i Grzegorz Waligóra, Warszawa 2010.

 • Internetowa Encyklopedia Solidarności.

 • Marcinkiewicz Marta, NSZZ "Solidarność" Region Gorzów Wielkopolski, [w:] NSZZ "Solidarność" 1980-1989. Tom 3. Polska północna, red. Łukasz Kamiński i Grzegorz Waligóra, Warszawa 2010.

 • Muszyński Paweł, Konfederacja Polski Niepodległej w okręgu szczecińskim w latach 1979-1981; Scriptor Nowy (rocznik kół naukowych działających w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego) nr 2 z 2011.

 • Nowakowski Tadeusz, Nadaktywny czy po prostu agent?; Nowa Gazeta Polska z 3 kwietnia 2011.

 • Stefaniak Marcin, "Byliśmy przyjaciółmi". Jak szczecińska bezpieka rozpracowywała opozycje przedsierpniową; Biuletyn IPN 10-11/2009.

 • Stefaniak Marcin, „Wartości moralne Rzeczypospolitej” – szczeciński wykład Leszka Moczulskiego z 20 stycznia 1978 roku w świetle dokumentów; Pamięć i Sprawiedliwość 13/2008.

 • Sychut Jerzy, Wspomnienia.

 • Waligóra Grzegorz, Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela 1977-1981, Warszawa 2006.